Política de privacitat

Política de privacitat

ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que s'estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades a fi de garantir i poder demostrar que el tractament de dades dels quals ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES és responsable compleix amb la referida normativa.

Les dades personals només seran obtinguts per ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES per al seu tractament, quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats per als que s'hagin obtingut. Per a accedir als continguts de les pàgines web d'ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES l'usuari ha de ser major d'edat. L'Usuari manifesta que les dades facilitades són certs i correctes, i es compromet a comunicar a ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES els canvis que es produeixin en aquests.

Per això, ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES informa els usuaris dels principals extrems sobre la seva política de privacitat i accés a les dades personals:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES, S.L.

carrer Calçat, 11

07011 PALMA

dpo@dammcorporate.com

FINALITAT

ATENDRE LES PETICIONS I SOL·LICITUDS QUE L'USUARI FORMULI.

ENVIAMENT D'INFORMACIÓ, PUBLICITAT I PROMOCIÓ COMERCIAL DE PRODUCTES, SERVEIS I ACTIVITATS EN L'ÀMBIT DEL SECTOR D'ALIMENTACIÓ I BEGUDES PER QUALSEVOL MITJÀ INCLÒS L'ELECTRÒNIC (CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS EQUIVALENTS, COM A SMS TELÈFONS MÒBILS,..).

CONÈIXER LA SEVA OPINIÓ I VALORACIÓ I MANTENIR-LI Al DIA D'ACTIVITATS, NOTÍCIES, OFERTES ESPECIALS I PROMOCIONS DE LA MARCA DAMM DEL SEU INTERÈS.

ANÀLISI I ELABORACIÓ DE PERFILS COMERCIALS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER A BUSCAR I OFERIR-LI PER QUALSEVOL MITJÀ CONTINGUTS QUE SEAN DEL SEU INTERÈS, UTILITZANT TÈCNIQUES DE PROFILING PER A REALITZAR PUBLICITAT DIRIGIDA I MÀRQUETING DIRECTE.

LES DADES PERSONALS PROPORCIONADES ES CONSERVARAN MENTRE L'INTERESSAT (i) NO SOL·LICITI LA SEVA SUPRESSIÓ O RECTIFICACIÓ, (ii) NO S'OPOSI Al TRACTAMENT O, (iii) EN AQUELLS CASOS EN ELS QUALS ES REQUEREIX DE LA SEVA AUTORITZACIÓ, NO RETIRI EL SEU CONSENTIMENT.

EN QUALSEVOL CAS,COM MAXIMO ES CONSERVARAN BLIQUEADOS DURANT UN TERMINI ADDICIONALDE 3 ANYS , PER A ATENDRE POSSIBLES RECLAMACIONS. 

LEGITIMACIÓ

LA BASE LEGAL PER Al TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS AQUESTA BASADA EN EL CONSENTIMENT EXPRÉS DEL PROPI INTERESSAT. AIXÍ COM L'INTERÈS LEGÍTIM QUE TENIM A PODER ATENDRE LES PETICIONS QUE REBEM.

EN QUALSEVOL MOMENT ES PODRÀ EXERCIR EL DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT SENSE QUE AIXÒ AFECTI LA LICITUD DEL TRACTAMENT BASAT EN EL CONSENTIMENT PREVI A LA SEVA RETIRADA.

DESTINATARIS

ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES NO CEDIRÀ DADES PERSONALS DE LA SEVA RESPONSABILITAT AMB CAP ORGANITZACIÓ COMERCIAL DE TERCERS QUE PRETENGUI UTILITZAR-LOS PER A ACCIONS DE MÀRQUETING DIRECTE, EXCEPTE EN EL CAS QUE L'USUARI AUTORITZI EXPRESSAMENT A AIXÒ.

ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDESPUEDE COMPERTIR DADES PERSONALS AMB ALTRES EMPRESES QUE FORMEN PART DEL GRUP DAMM QUAN S'HAGI AUTORITZAT EXPRESSAMENT A AIXÒ.

ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDESTAMBIEN PODRÀ COMUNICAR LEGITIMAMENTE LES DADES PERSONALS AMB ELS ENCARREGATS DE TRACTAMENT PER A l'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE O PRESTACIÓ D'UN SERVEI A ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES SEGUINT PER AIXÒ LES SEVES INSTRUCCIONS EN TOT MOMENT I ASSEGURANT ELS MATEIXOS NIVELLS DE SEGURETAT.

DRETS

L'USUARI TÉ DRET A:
- SOL·LICITAR L'ACCÉS A LES SEVES DADES PERSONALS QUE ES ESTAN TRACTANT I REBRE AQUESTA INFORMACIÓ PER ESCRIT PEL MITJÀ SOL·LICITAT.

- SOL·LICITAR LA RECTIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS INEXACTES O, EN EL SEU CAS, SOL·LICITAR LA SEVA SUPRESSIÓ QUAN, ENTRE ALTRES MOTIUS, LES DADES JA NO SIGUIN NECESSARIS PER A la FINALITAT PELS QUALS VAN SER RECOLLITS.

- SOL·LICITAR LA LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES.

- OPOSAR-SE Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN ESCAIGUI.

- DRET A la PORTABILITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS QUAN EL TRACTAMENT ESTIGUI BASAT EN UN CONSENTIMENT I ES EFECTUE PER MITJANS AUTOMATITZATS. LES DADES ES LLIURARAN DE FORMA ESTRCTURADA, ÚS COMÚ I LECTURA MECÀNICA.
- DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT PRESTAT.
- DRET A RECLAMAR DAVANT L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.
L'USUARI POT EXERCITAR ELS DRETS ANTERIORMENT INDICATS A través DE LA SEGÜENT ADREÇA DE CORREU POSTAL:

ATT. OFICINA PRIVACITAT
C/ ROSSELLÓ Núm. 515 - 08025 BARCELONA.

TAMBÉ SERÀ VÀLIDA LA COMUNICACIÓ REALITZADA PER L'USUARI A l'ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: solicitud@infoclientes.com

ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat d'aquests, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntària per a l'Usuari, si bé la manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l'Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per a la prestació dels quals s'han sol·licitat les dades de caràcter personal, en tal cas ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.